„ЕСЕНЕН САЛОН 2012”

Община Казанлък – отдел „Култура и Туризъм” Ви уведомяваме, че започва събирането на художествени творби по повод ежегодния есенен салон.

 

Право на участие имат всички художници от община Казанлък.

 

Условия за участие в ежегоден есенен салон:

 

  • Всеки автор може да участва най-много с 2 творби;
  • Творбите трябва да са оригинални и не по-стари от една година;
  • Размерът им да не надвишава 1м.-1м.20 см;
  • Два дни след крайния срок на предаването на творбите се осъществява журирането им;

 

Творбите се оставят в Културно-информационен център на ул. „Искра”4, не по-късно от 26.10.2012г. /включително/.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378