Празник на с. Розово “Димитровден“ и 115 години НЧ “Христо Ботев-1897“

15.10.2012 г. -

Откриване на празника

"Воденицата на таласъмите".

16.10.2012 г. -

Изложба на  картини на Румен Велев 

"РУВЕЛ".

17.10.2012 г. -

"Приказка на калпаците" -

пиеса

18.10.2012 г. - Представяне книгата "РОЗОВСКИТЕ РОДОВЕ"  с автор Д-р Мария Генчева. На представянето присъстваха гости от гр. Казанлък и жители на село Розово.
19.10.2012 г. - Празничен концерт  с участието на ЦДГ "Розова долина"' село Розово, самодейци от Клуб Млади таланти, Женска и мъжка певчески фолклорни групи, Театрално сатиричен колектив "Боди фолк – Розово", и индиви-дуални изпълнители от НЧ "Христо Ботев-1897". Гости и участници в празничния концерт - младите самодейци от НЧ "Любен Каравелов-1921" село Бузовград.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378