Русия – Толиати

Първи подписан от кметовете на двата града Протокол за намерения от 27.10.1994 г. и Договор за сътрудничество от 01.03.1995 г., както и работна програма. Подписан е и Протокол за намерения между Делегацията от Община Казанлък и Търговско-промишлената палата на Толиати, също от 01.03.1995 г. Осъществен е обмен на предприемачи. През 1999 г. е подписан Протокол за намерения в Икономическата сфера от кмета на Казанлък и от Ръководителя на автозаводския район в качеството му на ръководител на Делегация от Толиати. През годините са осъществявани различни инициативи.
През 2003 г. е подписано споразумение между Администрациите на Старозагорска област и област Самара съответно от Областния Управител Мария Нейкова и Губернатор Константин Титов. Същата година е подписан от кметовете Протокол за културно и икономическо сътрудничество между побратимените градове Казанлък и Толиати за периода 2003 г. и 2005 г.
На 30.09.2004г. е осъществено посещение на делегация от Казанлък, водена от кмета. Подписан е Протокол за намерения. В изпълнение на този протокол е осъществено посещение на театър “Л. Кабакчиев” в Толиати през ноември 2004 г., гостуване на театър "Колесо" в Казанлък през 2005 г. Въз основа на заявен интерес от Художествения лицей и от лицей № 57 от Толиати, община Казанлък съдейства за установяване на връзки с Професионалната гимназия по пластични изкуства и с Природоматематическата гимназия.
Осъществени са културни обмени и посещения на делегации през 2006 и 2007 г. По време на посещението на официална делегация от Казанлък в Толиати през юли 2007 г. бе подписано споразумение с Волжкия университет „В. А. Татищев” за създаване на негов филиал в Казанлък.

Общински съвет:
Последни избори за Градската дума през декември 2004 г. В състава й влизат 35 представители, председател е Александр Николаевич Дроботов.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378