КОНСТРУКТИВНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПОЛУЧИ КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ

Състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието на 2020 г. бе част от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Кметът Галина Стоянова докладва показателите пред съветниците, като направи съпоставка със същия период на 2019 г. 

“Въпреки големият недостиг на местни средства, съм удовлетворена, че мерките за подпомагане на нашите съграждани по време на пандемията от COVID-19, бяха достъпни и ефективни”, коментира градоначалникът. 

Съгласно отчета за състоянието на приходната част на бюджета към шестмесечието на 2020 г. данъчните приходи са по-малко с 221 608 лв. Неданъчните също са по-малко спрямо този период на 2019 г. - с 891 292 лв. Неизпълнение има и на приходите от разпореждане с общинска собственост - с 2 365 961 лв., като изпълнението е само 20,5%. Така приходите в бюджета общо възлизат на минус 3 478 861 лв. в т.ч. от продажби, данъчни и неданъчни проходи. 

“Подхождаме разумно към разходната част на бюджета за второто шестмесечие, като приоритет ще бъдат социалните разходи и грижата за всички групи хора, които имат нужда от подкрепа”, коментира кметът Галина Стоянова, като съобщи, че заедно с общинските съветници имат готовност, ако се наложи през есента, да обсъждат и допълнителни мерки за подпомагане на семействата и техните деца. 

След доклада за състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието стана ясно, че има конструктивна подкрепа от страна на всички групи общински съветници по бюджетните политики, което кметът Галина Стоянова определи като: “добър знак за отговорността, която сме поели пред нашите съграждани”.

 

Снимката е илюстративна.

 

30.07.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220