ПРОВЕРКИТЕ НА СТОЛОВОТО ХРАНЕНЕ В УЧИЛИЩАТА ПРОДЪЛЖАВАТ

Продължават проверките на столовото хранене в основните училища в Казанлък и през следващата седмица. Комисията, в която са включени представители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), РЗИ - Стара Загора и Община Казанлък, заедно със заместник-кмета по Образование Лилия Цонкова, вече няколко дни инспектира качеството и организацията на столовото хранене в учебните заведения. 

Очаква се, след приключване на работата си, комисията да оповести направените констатации по отношение на фирмите ЕТ “Янко Мермеклиев” и “Йоги 5” ЕООД, приготвящи и доставящи храната в училищата. 

Представителите на БАБХ, РЗИ и Общината следва да изложат констатациите си и по отношение на директорите на учебните заведения, които съгласно договора, отговарят за организацията и контрола на храненето. 

След като комисията приключи с проверките, Община Казанлък ще предприеме нужните действия, ако са необходими такива, съгласно правомощията си.

09.10.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220