„ЕСЕНЕН САЛОН 2020”

Община Казанлък Ви уведомява, че започва събирането на художествени творби за изложба по повод ежегодния „Есенен салон“, който ще се проведе за 19 поредна година в Галерия за изкуства на ул. „Искра“ 4.

Право на участие имат всички художници родени, живели или живеещи в Община Казанлък.

Условия за участие в ежегодния “Есенен салон“

 • Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ броя творби във всеки раздел:
 • Живопис;
 • Графика;
 • Скулптура.
 • Творбите трябва да са оригинални, създадени през предходната година и да бъдат с максимални размери както следва:
 • Живопис – 120 см.;
 • Графика – 100 см.;
 • Скулптура – 60 см.
 • Журирането на творбите ще се осъществи до 3 /три/ дни след крайния срок;

Награден фонд:

 • Награда за I място – 400 лв.
 • Награда за II място – 250 лв.
 • Награда за III място – 150 лв.
 • Награда – Дебют на млад автор в „Есенен салон“ 2020 – 100 лв.

Наградените автори получават право за самостоятелна изложба през следващата календарна година в залата на ул. „Искра“ 4.

Творбите се оставят в Културно – информационен център на ул. „Искра“ 4 не по-късно от 23.10.2020г. /включително/.

10.10.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220