НОВА ОГРАДНА МРЕЖА НА СТАДИОН „СЕВТОПОЛИС“

Изцяло обновена е оградната мрежа на стадион „Севтополис“. Обезопасяването предотвратява нежелан достъп до спортното съоръжение. Община Казанлък работи и по възстановяване на обходите и на прожекторите за улеснение на работата на денонощната охрана.

Като част от освежителните дейности, през месец юли тази година приключиха ремонтните дейности на тренировъчното игрище, на съблекални и бани на стадиона. Самораслите храсти и дървесна растителност около огражденията бяха почистени.

В момента се извършва окосяване и валиране на тревния терен.

Настилката пред стадиона е обновена и се работи по изграждането на паркинг със средства на Общината. Продължава работата и по свързването на велоалеите от парк „Розариум“ – парк „Тюлбе“ – велоалеята към село Енина.

Призоваваме гражданите да ползват с удоволствие и да пазят с внимание подобренията!

 

 

23.10.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220