ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е В ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМАТА

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ Е СНАБДЕНО С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО

Община Казанлък сключи договор с фирма – изпълнител за зимното снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа. „Бригада“ЕООД ще работи с Община Казанлък за първи път. Създадени са организация за почистване и оперативен план. Фирмата разполага със 70 души персонал, 5 комбинирани машини за снегопочистване и опесъчаване, 2 снегорина и 2 товарачни машини. Създадена е организация за проследяване на състоянието на пътищата от контролни групи. Осигурени са достатъчно първоначални количества 700 тона пясък и 70 тона сол, а при необходимост те ще бъдат увеличени.

За територията на град Казанлък Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ ще разполага с общо 19 машини – 15 основни и 4 спомагателни. Основните са: 3 пясъкоразпръсквачки, 3 гребла с пясъкоразпръсквачки, 4 трактора с гребла, 3 челни товарача и 2 камиона. Машинният парк се оборудва в момента, сключени са договорите за външни услуги.

Със зимните машини ще работят 20 шофьора и около 130 работници.  Осигурени са първоначално 320 тона сол, 120 тона пясък, 4 тона айсмелт, 1 тон калциев хлорид и 2 тона магнезиев хлорид. Общо химията, с която Общинското предприятие разполага за снегопочистване е 7 тона. За ръчно почистване на тротоарните площи са предвидени 100 броя гребла и 40 метални стъргалки.

Новата придобивка за ОП „КД и ПИС“ за този зимен сезон е малка роторна машина за почистване от сняг на паркове и централни пространства.

За почистване на снега по населените места до края на месеца новоизбраните кметове трябва да сключат договори с фирми – изпълнители по места.

 

06.11.2020 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220