Местни избори 2023

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък и общински обект стая за офис на втори етаж в сградата на кметство с. Г. Изворово на 16.11.2020 г. /втора дата 30.11.2020 г. при същите условия/

 

На основание чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба № 15 на ОбС и Заповед № 1919/23.11.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут:

Обект 1 Търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6, с обща площ от 100,12 кв. м. в т.ч.(56,32 кв. м търговска площ и 43,80 кв. м. складова площ, ведно със санитарен възел) в Приложени № 8, Позиция № 8 на ГПУРИОС за 2020 год., за който е съставен АПОС № № 388/21.07.2016 г., с начален месечен наем размер на 604.00 лв. без ДДС .

Обект 2  - Общински обект  стая за офис на втори етаж в сградата на кметството с. Г. Изворово, с обща площ от 12,00 кв. м. от Приложение № 8, Позиция № 9 на ГПУРИОС за 2020 г., за който е съставен АПОС № 16/30.10.2007 г. с начален месечен наем 55.00 лв. без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 11.12.2020 год. от 14:00 ч.  за обект 1; от 14:30 ч. за обект 2 ; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 18.12.2020 год., при същите условия.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС /120. 00 лв. с ДДС/.

Документи за участие в търговете ще се приемат до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.

Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

За допълнителна информация Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/

Заместник-кмет на Община Казанлък

публ. на 26.11.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220