Местни избори 2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕГУЛЯРНИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШЕНИ ПО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

От въвеждане на извънредното положение в Република България ежемесечно се извършват проверки в социалните услуги предлагани от община Казанлък с цел осъществяване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването.

         При проверките се следи за спазване на пропускателен режим и триаж на служителите в социалната услуга, извършена дезинфекция и отразена ли е в специално създаден за целта чек лист, налични лични предпазни средства и видове дезинфектанти, спазва ли се носенето на личните предпазни средства, води ли се дневник за здравословното състояние на служители и потребители в социалната услуга.

публ. на 02.12.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220