Местни избори 2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕГУЛЯРНИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШЕНИ ПО ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

От 12.06. -16.06.2020 г. служители от отдел „Социални дейности“ към община Казанлък извършват планова проверка в детски ясли и градини в гр. Казанлък във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването и възстановяването на приема на деца в детските заведения.

При проверките се следи за спазване на пропускателен режим в детската ясла/градина, извършена дезинфекция и отразена ли е в специално създаден за целта чек лист, налични лични предпазни средства и видове дезинфектанти, спазва ли се носенето на личните предпазни средства, измерва ли се телесна температура при прием на детето в детското заведение, както и извършва ли се скрининг на децата, следи ли се здравословното състояние на служителите в детските заведения, броя записани деца за конкретния ден и броя посетили деца в конкретния ден.

публ. на 18.06.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220