Местни избори 2023

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти на 29.01.2021 г.(втора дата при липса на кандидати 05.02.2020 г.)

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед № 16/08.01.2021 г. и Заповед № 28/11.01.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:
За обект А:  Общински павилион № 2 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар, с обща площ 6,00 кв. м. с Позиция № 63 от Приложение № 12 на Годишната програма за 2021 г. с начален наем 90.00 лв. /деветдесет лева/ без ДДС.
За обект Б: Общински обект за услуги, представляващ офис № 3-стая в едно със санитарен възел с обща площ от 34,76 кв. м. в т. ч./търговска площ 26,97 кв. м. и 7,79 кв. м. санитарен възел /, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Капрони“‚ Младежки дом“, за който е съставен АПОС № 502/26.02.2018 г. с начален месечен наем в размер на 60,00 лв. без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 29.01.2021 г. от 10:00 ч.  за обект А; от 10:30 ч. за обект Б; в Ритуална зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.
При липса на кандидати втора дата – 05.02.2021 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 50 % от началния месечен наем.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.
За допълнителна информация на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 18.01.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220