ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Във връзка с манипулативните внушения на БСП – Казанлък, относно Инвестиционната програма на Общината

Община Казанлък всяка година предвижда в бюджета си средства за изпълнението на строителни и монтажни дейности в Инвестиционната програма, които институцията, като публичен възложител, трябва да разходва по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Поради тази причина не за първи път Общината обявява такава процедура – тя се изисква от ЗОП. 

И тъй като през настоящата 2021 година изтича договорът с фирмата - изпълнител, е задължително обявяването на обществена поръчка за избор на такъв.

Разпространеното в публичното пространство настояване от страна на Изпълнителното бюро на БСП – Казанлък  незабавно да се спре провеждането на обществена поръчка, недвусмислено поражда въпросът къде бяха общинските съветници от БСП, когато кметът ги покани на предварително обсъждане на проекта на бюджета за 2021 г., за да разберат защо се обявява процедурата, ако не са знаели? Защо председателят на групата общински съветници от БСП отказа поканата? Ако бяха присъствали на срещата, щяха да получат отговори на всичките неизяснени за тях въпроси и да разберат, че, за да бъде изпълнена Инвестиционната програма на Общината, средствата по нея трябва да бъдат разходвани съгласно ЗОП. Щяха да научат още, че прогнозируемото и евентуално разходване на средства по обществената поръчка е за хоризонт от 3 години, а стойността на поръчката е прогнозна, което не я прави задължителна за пълно усвояване, а зависи изцяло от потребностите и възможностите на Община Казанлък. Очевидно позицията на Изпълнителното бюро на БСП в Казанлък потвърждава липсата на ангажираност на представителите й в Общинския съвет към важните въпроси за бъдещето на Казанлък.

Затова Община Казанлък счита за нужно да ги информира, че обществената поръчка е достъпна за всички потенциални участници, като информация за нея може да получи и всеки един гражданин. За процедурата е осигурен пряк и неограничен достъп чрез Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки (ЦАИСЕОП). Един от основните принципи и цел на ЗОП е да се даде равна възможност на всички потенциални изпълнители да участват и да извършват тази дейност. Непровеждането на обществена поръка по ЗОП, освен че е нарушение на Закона, е и предпоставка за корупционни практики.

 

03.02.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220