Публични търгове за отдаване под наем на общински обекти, дата за провеждане на търговете 19.02.2021 г. /втора дата 26.02.2021 г., при липса на кандидати/

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед № 147/01.02.2021 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти, както следва:
Обект /1/ - Общински обект представляващ самостоятелна комбинирана сграда, находяща се в гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ № 4, етаж първи с вход от север с обща площ от 100,00 кв. м. в т. ч. / 89,20 кв. м. търговска площ и 10,80 кв. м. санитарен възел/, за който е съставен АПОС № 616/21.11.2018 год., с начален месечен наем 450,00 лв. без ДДС.
Обект /2/ - Търговска зала /киносалон/ в к-с „Изток“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.12.1.40, с обща  площ от 544,00 кв.м със съответните  идеални части от общите части на сграда, находяща се на бул.“Княз Ал. Батенберг“ № 44 в гр. Казанлък, за който е съставен АЧОС № 3509/21.02.2018 г. с начален месечен наем в размер на 770.00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичните търгове – 19.02.2021 г. за:
Обект /1/ от 11:00 ч.; Обект /2/  от 11:30 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък.
Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 26.02.2021 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.
Оглед на обектите  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг.
Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък

 

 

публ. на 08.02.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220