ГЛАСУВАН Е БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

АКЦЕНТИТЕ СА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Общински съвет – Казанлък днес гласува Бюджет 2021 на Община Казанлък на свое извънредно заседание онлайн. Той запазва и разширява всички социални политики на Кмета Галина Стоянова, като предвижда екологични проекти и няколко по-големи инфраструктурни.

През 2021 година за първи път са предвидени 10 000 лева за здравна профилактика в детските градини в Казанлък. Обмисля се новата програма на следващ етап да разшири обхвата си с информационна кампания за социално-значими заболявания. Новите социални мерки ще се случват наред с продължаване на предложените от Кмета Галина Стоянова и препотвърдени:  финансовата подкрепа за новородено дете, за семейства с репродуктивни проблеми, за скъпоструващи операции, за лекари в covid отделенията на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, финансирането на млади специализанти, медицински сестри и акушерки в казанлъшката болница, даровити деца и други.

Нова е Програмата за облагородяване на междублокови пространства, по която Сдружения на етажната собственост ще могат да кандидатстват за облагородяване, изграждане на паркоместа и озеленяване в различни квартали на града.

В Бюджет 2021 е заложен ремонтът на ДКЦ Поликлиника, който вече започна. Въвеждането на мерки за енергийна ефективност в здравното заведение се извършва със средства от Националния Доверителен Еко Фонд. Общата стойност на проекта е 804 008.41 лв. с ДДС, от които безвъзмездна помощ 680 762.18 лв. с ДДС. Допълнително за вътрешни ремонти и закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството в общинския бюджет са заделени 150 000 лева.

Пространството пред Казанлъшката поликлиника подлежи на облагородяване като част от един от големите инфраструктурни проекти през годината, а именно продължаването на пешеходната улица „Скобелевска“ до ДКЦ Поликлиника и оформянето на модерно, многофункционално Ларго в Казанлък.

Сред приоритетите са продължаване на следващ етап на мащабните проекти за интегриран градски транспорт с изграждане на подходяща инфраструктура и оборудване към новите електробуси, „Светът на траките“, завършване на надлез „Катекс“.

Предстои техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в землището на село Черганово, финансирано със средства през Предприятието за упрваление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. яяяТака Община Казанлък ще отговори на съвременните екологични изисквания в Европейския съюз. Пак със средства от ПУДООС ще се работи по втори етап на изграждане на канализация в град Крън.

По населените места планът за разходи по кметства е увеличен със 107 000 лева по предложение на Кмета Галина Стойнова, съгласувано с кметовете по места през есента на миналата година. Средствата са изцяло за дейности, по преценка на кметствата по места, целево за почистване на сметища и речни корита. „С волята на общинските съветнинци кметовете по населени места в община Казанлък имат изключителна самостоятелност и право да приотизират дейностите по населени места.“, посочи Галина Стоянова.

В Казанлък ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на втори етап от ремонта на ДГ „Славейче“. За ДГ „Роза“ е разработен технически проект за енергоефективни мерки. Във фокуса на Инвестиционната програма попада подновяването на дворните пространства и площадките в детските заведения. След направените ремонти и подобрения в сгради и пространства на детските градини в града през предните два мандата на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, пре 2021 г. са планирани мащабни строителни дейности по сградите на детските градини в селата Енина и Бузовград, както и продължават ремонтите на дворните площадки за игра.

За подобряване на състоянието на пътните настилки и възстановяване или изграждане на тротоарни настилки в Бюджет 2021 на Община Казанлък са предвидени 300 000 лева.

В условия на световна пандемия, общият бюджет на Община Казанлък за 2021 г. е 75 926 361 лева, което представлява увеличение спрямо 2020 г. с близо 9 милиона лева: 8 млн. лв. - държавно делегирана дейност, а 1 млн. лв. – в местната дейност. Въпреки затрудненията в следствие на предприетите противоепидемични мерки, Община Казанлък запазва работните места и остава финансово стабилна.

09.02.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220