НАМАЛЕНИ ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

НОВ КРИТЕРИЙ ЗА ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

По предложение на Кмета Галина Стоянова към Общински съвет – Казанлък през тази година родителите на деца в задължителна предучилищна възраст ще заплащат дневна такса за посещение на детска градина в размер на 1,00 лв., вместо досегашния размер от 1,80 лв. Решението бе гласувано единодушно на днешната извънредна сесия онлайн. В обсега на промяната влизат около 500 деца в ПГ-5  и ПГ-6 (5- и 6-годишните деца) в общинските детски градини.

Одобреното намаление е съобразено със законовите разпоредби, с цел разработване на критерии за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Промените засягат Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък.

Другата промяна е свързана с приемане на нов критерий за пълно освобождаване от такса на деца в задължително предучилищно образование. Той обхваща всяко второ и следващо дете в семейството, когато едното е в подготвителна група, а останалите са обхванати в детска ясла, детска градина или училище. По предварително проучване, най-малко 270 деца биха се възползвали от новия критерий.

С направените промени ще се подпомогнат семействата на деца в задължителна предучилищна възраст, ще се подобри достъпът до предучилищно образование и ще постигне пълен обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.

Гласуваните днес промени от Общински съвет – Казанлък в Наредба №26 влизат в сила със задна дата от 01 януари 2021 г.

 

 

09.02.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220