КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА И ДЕПУТАТЪТ БОРИС КЪРЧЕВ ПРОВЕРИХА РЕМОНТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА

Галина Стоянова се срещна с новия управител на ДКЦ Поликлиника – Казанлък д-р Красимир Пейчев, за да направи проверка на текущия ремонт на здравното заведение. Кметът на Община Казанлък бе придружавана от народния представител Борис Кърчев и ресорния заместник-кмет Ахмед Мехмед. По време на разговора бяха обсъдени необходимите вътрешни реорганизации на работа за времето на въвеждането на мерките по енергийна ефективност.

Д-р Пейчев запозна участниците в срещата с намеренията си да изгради със средства на Поликлиниката изцяло нова интернет мрежа. Търси средства за изграждане и на товарен асансьор. Той говори и за увеличаване на капитала и промяна на статута на дружеството от ЕООД в ООД. Идеята е в новото дружество да се включат и съседните общини, които обслужва ДКЦ-то, със свой дял. За това вече са водени разговори с кметове, които са дали съгласие. Д-р Пейчев сподели и плановете си за закупуване на ново оборудване, което да разшири възможностите за работа с пациентите.

Ремонтните дейности предвиждат въвеждане на мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел.инсталация и осветителни тела в общите части на сградата.

Обновленията се изпълняват по Проект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр.Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд. Общата стойност на проекта – 804 008.41 лв. с  ДДС, от които безвъзмездна помощ 680 762.18 лв. с ДДС.

Галина Стоянова увери новия управител на Поликлиниката д-р Пейчев, че подкрепата за общинското дружество „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ЕООД е сред приоритетите на Общината за 2021 година, като с подкрепата за здравното заведение се цели неговото оздравяване. За вътрешни ремонти в Бюджет 2021 на Община Казанлък са планирани 150 000 лева. С тези средства предстои и закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството.

Ремонтът започна на 13 януари и трябва да приключи около средата на юли месец тази година.

 

15.02.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220