Заявления от избирателите поставени под задължителна карантина или изолация

В периода от 24 март до 31 март 2021 г. избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, могат да подадат заявление за включване  в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявленията са на разположение в отдел ГРАО на Община Казанлък - ул."Ал. Батенберг" №4, в кметствата и кметските наместничества на Община Казанлък, както и на интернет страницата на Община Казанлък – Приложение № 1 Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.

Заявленията следва да бъдат подписани лично от избирател, могат да бъдат подадени от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, е-мейл, /при изпращане по електронна поща не се изисква квалифициран електронен подпис/.

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател.

Заявлението се подава по един от следните начини:

• попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от пълномощник или изпратено по пощата;
• по факс – 0431 98 266;
• през интернет страницата на общината: https://www.kazanlak.bg/cat-427.html
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: mayor@kazanlak.bg.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в отдел ГРАО на Община Казанлък – гр. Казанлък, ул."Ал. Батенберг" №4, тел.0431 98 345
    • всеки работен ден от 08.30  до 17.30 часа;
  • в кметствата и кметските наместничества на Община Казанлък;
  • всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа

Изтегли заявлението

23.03.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220