ДЕЦАТА НА КАЗАНЛЪК С 3 ПЪТИ ПОВЕЧЕ НАУЧНИ И 6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ СПОРТНИ УСПЕХИ ЗА 2020 Г.

Почти три пъти по-големи успехи в сферата на науката, шест пъти повече отличия в областта на спорта, близо два пъти повече награди в различните изкуства са постигнали децата на Казанлък през изминалата година. Въпреки трудната пандемична 2020 година, анализ на постиженията на казанлъшките деца през изминалата година сочи, че те многократно са умножили своите успехи. Призовите места казанлъшките млади таланти са печелили на областни, национални и международни състезания и олимпиади. Резултатите са отчетени на база учебните 2018 – 2019 година и 2019 – 2020 г. Те са представени в Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък. Документът предстои да бъде гласуван на редовната сесия на Общински съвет – Казанлък този четвъртък, която ще се проведе онлайн.

В изследването се посочва, че за развитието на казанлъшките деца се използват всички налични ресурси на материалната база на детските градини, училищата, ОДК „Свети Иван Рилски“, Национален природо-математически център, Младежки дом, културни институти, градски стадион и др. За осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби се търсят и допълнителни средства за финансиране. От Община Казанлък е осигурено е участието на децата в различни конкурси, фестивали и др. на местно, национално и международно ниво. След като Кметът Галина Стоянова и нейният екип работиха по обновяване на образователната база, сега усилията са насочени към дворните пространства и спортните площадки на учебните и детски заведения.

Всяка година по Общинската програма за закрила на детето се осигуряват средства за обезпечаване участието на децата и ученици в различни национални, европейски и международни състезания, фестивали, конкурси и други. Ежегодно се отпускат по 7 едногодишни стипендии на даровити деца в областите „изкуство“, „спорт“ и „наука“.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък се изготвя на всеки две години по искане на областния управител и служи за изходна позиция при очертаването на стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Стара Загора и община Казанлък в следващите две години.

 

Снимка - илюстративна: 70 години ОДК „Свети Иван Рилски“

 

24.03.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220