ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ НА ОУ „МАТИ БОЛГАРИЯ“ И ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Община Казанлък ще обнови през тази година двете спортни площадки на ОУ „Мати Болгария“ и ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Казанлък. Това стана възможно след като през 2021 г. Общината предвиди 108 000 лв. за ремонт на спортните площадки, с обща площ от 6 236 кв.м.,  които се ползват от двете училища. Необходими бяха още 80 000 лв., които със съдействието на Общината ще бъдат отпуснати от Министерството на образованието, тъй като, за съжаление, двете училища не могат до заделят финансов ресурс от годишните си бюджети.

Общата сума ще позволи осъществяване на всички дейности по обновяването на  откритите дворни пространства за спорт - преасфалтиране, подмяна на бордюри, полагане на настилка, нова маркировка, ремонт и подмяна на съоръжения, подмяна на осветителни тела, пейки, кошчета др.

Спортните площадки и дворното пространство на двете образователни институции се използват съвместно от 587 ученици, които се обучават от I до VII клас в ОУ "Мати Болгария", както и от 305 ученици в паралелки от VIII до XII клас в ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий".

Вече няколко години при изготвяне на формулите за разпределяне на средствата по Единен разходен стандарт във функция "Образование" Община Казанлък заделя средства по допълнителен компонент "Спорт" за изграждане и ремонтиране на спортни площадки и физкултурни салони в детските градини и училищата.

Всяка година екипът на Кмета Галина Стоянова заделя средства за поетапно обновяване на спортни и детски площадки както в градовете, така и по населените места. През 2021 г. Община Казанлък е осигурила средства за ремонт на покрива на училището в село Бузовград и на дворното пространство и игрището на училището в село Енина.

 

 

26.03.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220