Списък на класирани кандидати във връзка с подбор на “Диспечер“, “Счетоводител“ и “Шофьор“

Списък на класирани кандидати

за заемане на длъжности

„Диспечер“ – 1 брой

„Счетоводител“ – 1 брой

„Шофьор“ – 2  броя

Във връзка с Обява за подбор на персонал със срок за кандидатстване до 26.03.2021 г. за изпълнението на Договор BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Списък на допуснатите кандидати:

  • За длъжността „Диспечер“  –  Женя Грозева Петрова и Жана Стойчева Банчеева;
  • За длъжността „Счетоводител“  –  Райна Пейчева Атанасова;
  • За длъжността „Шофьор“ –  Петър Павлов Сунгуров и Людмил Йорданов Георгиев.

 

Списък на класираните кандидати:

  • За длъжност „Диспечер“ – 1 брой

1. Женя Грозева Петрова

2. Жана Стойчева Банчеева

  • За длъжност „Счетоводител“  – 1 брой

1. Райна Пейчева Атанасова

  • За длъжност „Шофьор“ – 2 броя

1. Петър Павлов Сунгуров

1. Людмил Йорданов Георгиев

 

 

 

 

  Изтегли Документ
публ. на 31.03.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220