Местни избори 2023

Съобщение за срещи с психолог

От 2023г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Ви информира, че дава възможност на всички родители, които срещат трудности при възпитаването на тийнейджъри, употребяващи психоактивни вещества или такива, които имат съмнения,  да се срещат с психолог към МКБППМН, който е дългогодишен специалист в тази област. Услугата е безплатна, като предварително е необходимо да подадете заявка към МКБППМН на имейл: mkbppmn@kazanlak.bg.  Консултациите се провеждат в Младежки дом- гр.Казанлък, ул. „Капрони“ 1И. Целта на МКБППМН е да реализира превенция и проблемите да се предотвратяват в начален стадий, за  да живеят децата на Община Казанлък пълноценен живот.

 

Заявка

публ. на 22.04.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220