Местни избори 2023

Списък на одобрени и класирани кандидати за заемане на длъжности “Сътрудник“ и “Хигиенист“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 2

Списък на одобрените и класирани кандидати

 

при извършване на подбор на персонал за заемане на длъжности

„Хигиенист“ – 4 бр.

и

Сътрудник“ – 20 бр.

 

по обява със срок за кандидатстване до 20.04.2021 г. и в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

·        Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност „Хигиенист“:

 

1.      Галя Николаева Николова – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък, гр. Казанлък

2.      Анка Цанкова Бурназова – Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Дунавци

3.      Найден Дечев Найденов – Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Дунавци

4.      Нина Костадинова Бойчева – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък.

 

·        Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност „Сътрудник“:

 

1.      Стефка Нинова Навущанова – Център за настаняване от семеен тип № 1, № 2, № 3 и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Казанлък;

2.      Людмила Иванова Ламбова-Димитрова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

3.      Николета Дечкова Дичева – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

4.      Десислава Атанасова Димитрова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

5.      Емел Хасанова Сали – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък;

6.      Екатерина Георгиева Димитрова – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък;

7.      Огняна Петрова Василева – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък;

8.      Андреана Георгиева Димова – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък;

9.      Галина Рускова Гевгалова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

10.  Калоян Делянов Захариев – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

11.  Галина Теодорова Моллова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

12.  Зорница Ангелова Чокова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

13.  Диляна Митева Панова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

14.  Мая Димитрова Момчилова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

15.  Стела Николаева Цветанска – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

16.  Антония Ганчева Петрова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък;

17.  Галина Райчева Пеева  – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък;

18.  Виолета Тотева Василева – Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Казанлък;

19.  Андреяна Василева Пенева – Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с. Дунавци.

20.  Валентина Георгиева Стоилова – Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък.

 

С класираните кандидати за съотвените длъжности предстои да бъдат сключени договори по реда на Кодекса на труда.

 

публ. на 27.04.2021 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220