Местни избори 2023

Списък на одобрени и класирани кандидати за заемане на длъжности Специалист “Здравни грижи“, Специалист “Социални дейности“ и “Куриер“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Направление 1

 

Списък на одобрените и класирани кандидати

 

при извършване подбор на персонал за заемане на длъжности

Специалист „Здравни грижи“ – 9 бр.,

 Специалист „Социални дейности“ – 14 бр.

 и

Куриер – 3 бр.

 

по обява със срок за кандидатстване до 21.04.2021 г. и в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0025 по проект „Патронажна грижа + в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

·        Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност Специалист „Здравни грижи“:

1. Донка Георгиева Каменова

2. Ива Георгиева Семенова

3. Любомир Матов Матов

4. Марийка Драгиева Стоянова

5. Зара Мирчева Йовкова

6. Румянка Георгиева Керанова

7. Пенка Цанева Басанова

8. Калина Христова Милева

9. Грозданка Николова Ангелова

 

·        Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност Специалист „Социални дейности“:

1. Туркян Ахмедова Чаушева

2. Мария Иванова Желязкова

3. Сание Дончева Календерова

4. Пенка Маринова Пенчолова

5. Минка Стайкова Райнова

6. Татяна Иванова Попова

7. Христина Иванова Ганчева

8. Райна Симеонова Колева

9. Маргарита Пенчева Жекова

10. Пламена Петрова Василева

11. Стойна Минева Дочева

12. Донка Тодорова Барулова

13. Стефанка Ташева Стефанова

14. Йовка Станева Нанева

 

·        Кандидати, одобрени и класирани за заемане на длъжност „Куриер“:

1. Едис Рейхан Рахим

2. Светла Бончева Кирова

3. Десислава Стефанова Джурова

 

С класираните кандидати за съответните длъжности предстои да бъдат сключени договори по реда на Кодекса на труда.

 

публ. на 27.04.2021 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220