Изменение на ОУП на Община Казанлък

 

Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че от 28.04.2021г. до 10.05.2021г., поради епидемиологичната обстановка, ще се проведе дистанционно обществено обсъждане на изменение на ОУП на Община Казанлък във фаза предварителен проект за поземлен имот с идентификатор  24075.150.14 по КККР на с. Дунавци.

Материалите са качени на електронния сайт на община Казанлък и могат да се разгледат от всички заинтересовани лица до 10.05.2021г.

Предложения, становища или възражения могат да се подават на гише №3 в Центъра за информация и услуги на граждани или на е-mail mayor@kazanlak.bg до 10.05.2021г.

Окончателният проект ще се съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или възражения от настоящото обществено обсъждане.


Изменение на ОУП_24075.150.14_Дунавци

Решение_363_2021_на общ.съвет

Обяснителна записка

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220