Местни избори 2023

ПОКАНА за кандидатстване за финансиране на проекти за младежки дейности за 2021 година

ПОКАНА

за кандидатстване за финансиране на проекти за младежки дейности 

за 2021 година

 

Община Казанлък обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти, насочени към подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в община Казанлък.

Финансирането на проекти по настоящата покана се осигурява от бюджета на Община Казанлък за 2021 година от Фонд за реализиране на младежки проекти, част от Младежки календар.

Право на кандидатстване имат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища и осъществяващи дейности в обществена полза.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

а) решаване на конкретни социални проблеми;

б) повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на   специфичните им проблеми;

в) преодоляване социалната изолация;

г) насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

д) утвърждаване на национални традиции;

е) насърчаване на здравословния начин на живот;

ж) екология;

з) развитие на демокрацията и защита на човешките права.

 

Срокът за кандидатстване е до 16:00 часа на 05.08.2021 година (тридесетия работен ден, считано от работния ден следващ публикуването на покана на сайта на Община Казанлък).

Изискванията, условията и реда за кандидатстване са регламентирани в Насоки за кандидатстване към настоящата покана.

Пълният пакет документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Казанлък https://www.kazanlak.bg/ , рубрика Портал за младежта“.

 


 

публ. на 24.06.2021 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220