Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 - 2021 г.

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,ал.1,т.1

Декларация по чл.35,

ал.1,т.1 дата

на подаване

Декларация по чл.35,

ал.1,т.3

 

Младши специалист "Кратковременно паркиране"  Марин Юлианов

Изтегли

17.02.2021

Младши експерт "ОС, договори за наем и реклама"

Елизабет бойчева

Изтегли

19.02.2021

 

Старши експерт "Екология" Красимира Гочева Изтегли 24.03.2021  
Специалист Касиер "Местни приходи" Елена Георгиева Изтегли 30.06.2021  
Инспектор "Местни приходи" Катя Божилова Изтегли 30.06.2021  
Младши експерт "ОС, договори за наем" Димитър Крондев Изтегли 09.07.2021  
Главен специалист"ТД,Контрол на категоризацията и касиер ОП" Бисерка Николова Изтегли 09.07.2021  
Младши експерт "Общинска собственост" Даниела Маврева Изтегли 09.07.2021  
Главен специалист АО и ЕСРГРАОН Ивелина Радева Изтегли 23.07.2021  

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220