ДИСКУСИЯ С КМЕТОВЕТЕ ПО МЕСТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ГОРСКО СТОПАНСТВО

Първа среща с новия директор на „Югоизточно държавно предприятие” Сливен Димчо Радев и кметовете по населени места в община Казанлък се проведе днес в Зала №6 на Общината. Запознаване и формулиране на главните общи задачи съдържаше дискусията, инициирана от Димчо Радев, за да чуе мнението на кметовете по места в общината. В разговорите участваха Кметът Галина Стоянова и представители на нейния екип, както и инж.Мирена Татарджийска, която оглави Държавно горско стопанство Казанлък в края на 2019 година.

Участниците в срещата се обединиха около две основни предстоящи цели:

  • Всеки кмет на населено място да проучи алтернативни пътища за движение на тежкотоварни превозни средства за превозване на дървесина, които да бъдат визуализирани в карта за облекчаване на движението по главните пътища и транспортното натоварване. Полските / горски маршрути трябва да бъдат съгласувани със земеделските стопани на място.;
  • Като начин за ограничаване на нарушителите, всеки кмет на населено място да изготви списък със социално слаби жители, които имат нужда от дърва за огрев, за да бъде изработен ред за получаване и евентуално да се помисли за по-ниски цени на снабдяване.

В края на разговорите Кметът Галина Стоянова отбеляза: „Трябва да пазим природата! Тя е създадена не за нашата индустриална дейност, а за да помага на нашето съществуване като човешки вид.“

 

04.08.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220