Обучение за преброители и контрольори, одобрени за Преброяване 2021 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Казанлък, съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.
Обучението ще се проведе на 26, 27 и 28 август 2021 г. от 10.00 часа в сградата на Община Казанлък, южен вход /бивше кино „Лекс“/при следния график:

26.08.2021 г. от 10.00 ч. - списък

27.08.2021 г. от 10.00 ч. - списък

28.08.2021 г. от 10.00 ч. - списък

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Указания на Министрество на здравеопазването във връзка с противоепидемичните мерки


За Преброяване 2021 можете да получите допълнителна информация на сайта https://census2021.bg/, да се запознаете с преброителните карти и инструкцията за попълването им.
Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.
За контакти с отдел „СИ“ Стара Загора – тел. 042/619412

 

 

13.08.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220