НЕОБИЧАЙНИ ВРЕМЕНА 2020 Г. – ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК В ПОЛЗА НА ХОРАТА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА 2020 – ОСНОВНО С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

В Ритуалната зала на Община Казанлък днес представители на ръководството на Община Казанлък направиха отчет пред обществеността на реализацията на Бюджет 2020. „Неочакваните предизвикателства изискваха адекватни решения и реакция за опазване на човешкото здраве.“, бе подчертано при представянето на разходваните средства. 2020 година наложи пренасочване на редица средства за провеждане на социални политики както на младите семейства, така и в полза на отделния човек. В резултат на положените усилия днес бе отчетено осигуряването на 3 респираторни апарата за МБАЛ «Д-р Христо Стамболски» – един със средства от бюджета на Общината и два – от дарителската сметка, 5 апарата за дистанционно проследяване на пациенти „Чек Поинт-Кардио”, извънредно финансово подпомагане на персонала в Инфекциозното отделение с по 1 000 лв., осигурени от Общината за работата им с пациенти с covid-19,  еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за самотно живеещи и нуждаещи се възрастни хора, облекчения за бизнеса с освобождаване от наемни вноски, такси за тротоарно право и битови отпадъци, патенти на наематели на общински обекти, удължен срок за 5%-ната отстъпка за данъци и др.

Капиталовата програма през изминалата година в основната си част бе реализирана със средства от външно финансиране. Това позволи осигуряването на модерен екологичен транспорт с нови електробуси, ремонт на надлез „Катекс“,  ремонт на старото училище в село Розово за превръщането й в Академия за млади таланти, изграждане и асфалтиране на две големи улици в ж.к.“Изток“ – „Олимпиада“ и „Толиати“, започна втори етап на работа по изграждане на ВиК инфраструктура в град Крън, рекултивация на депото в село Черганово и др. След цялостния ремонт на училищните сгради в Казанлък в предишните години, през 2020 година дойде време за ремонт и на училищните дворове и дворни пространства в детски заведения.

Общият размер на реализираните средства е 66 021 958 лв. От отчета на бюджета стана ясно, че въпреки пандемичната 2020 година средствата, с които оперира Общината бележат ръст през последните пет години. Основната причина е в постоянното увеличение на отпусканите държавни средства. За изминалата година те представляват 60 на сто от всички приходи. Тази тенденция се запазва и в разходната част на бюджета. По функции, най-голям е делът на разходваните средства за образование – над 29 млн. лв., следват разходваните над 15 млн. лв. за жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда.

 

19.08.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220