ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ТЪРСИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

ТЪРСЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ СА ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Във връзка с организиране управлението и функционирането на Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък, Община Казанлък обявява подбор за заемане на следните длъжности: Ръководител; Социален работник; Педагог/социален педагог; Специален педагог/социален педагог; Психолог; Рехабилитатор; Логопед; Медицинска сестра; Трудотерапевт; Детегледачка; Касиер/домакин; Счетоводител; Шофьор; Общ работник/ огняр и Хигиенист.

Изискванията за заемане на някоя от горепосочените длъжности може да намерите на следния линк: https://www.kazanlak.bg/cat-689.html или в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за административно обслужване, Гише № 5.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 5, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.30 ч.

Срокът за подаване на документи е до 15.09.2021 г. 17:30 ч. включително.

Община Казанлък изпълнява проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ.

Новата социалната услуга ще даде възможност на семействата на деца и младежи с тежки множествени увреждания да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация и да получат професионална подкрепа и помощ в отглеждането на своето поколение.

Общата стойност на проекта е 1 065 169,79 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности.

В Дневния център ще бъде предоставена подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията на община Казанлък. Услугата ще е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга.

В новия Център ще се обгрижват лица до 35-годишна възраст с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и др.

Услугата в Дневния център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък ще се предоставя в рамките на проекта за 25 месеца считано от 10.10.2021г., след което ще се финансира от държавния бюджет.

        

 

01.09.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220