Проект за изменение на план за улична регулация с териториален обхват част от „Централна градска част“ и част от кв.“Новенски“

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект за изменение на план за улична регулация с териториален обхват част от „Централна градска част“ и част от кв.“Новенски“, затворени от ул.“Москва“, ул.“Софроний Врачански“, ул.“Кенали“, бул.“Никола Петков“, ул.“Капрони“, ул.“Генерал Драгомиров“ и ул.“Александър Стамболийски“.

С протокол № 2 от 04.02.2021г. на ОЕСУТ при община Казанлък е разгледан подробния устройствен план и са направени забележки по проекта. Същият е обявен в Държавен вестник бр.19 от 05.03.2021г., поставен е на определените за това място в общината и се публикува на интернет страницата на общината.

Предлагаме на Вашето внимание така представения проект, като заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и да направят писмени предложения и  възражения в срок до 15 ощтомври 2021 г.

Проект за изменение на план за улична регулация

Изпрати предложение

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220