Списък на кандидатите, преминали втори етап „интервю/събеседване“ по обявление за набиране на персонал от 06.10.2021 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП - ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ,

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

·        Ръководител

·        Социален работник

·        Специален педагог

·        Психолог

·        Логопед

·        Трудотерапевт

·        Счетоводител

 

по проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, по обява със срок за кандидатстване до 12.10.2021 г.

 

 ДЛЪЖНОСТ „РЪКОВОДИТЕЛ“

           

Одобрени кандидати:

1.      Петя Стефанова Байкова – 45 точки

2.      Евгения Николаева Колева – 40 точки

          

ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

 

Одобрени кандидати:

1.      Росица Ганчева Ганчева – 45 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ“

 

Одобрени кандидати:

1.      Наталия Богомилова Бобева – 45 точки

                 

 ДЛЪЖНОСТ „ПСИХОЛОГ“

 

Одобрени кандидати:

1.      Милен Велинов Стайков – 45 точки

             

ДЛЪЖНОСТ „ТРУДОТЕРАПЕВТ“

 

Одобрени кандидати:

1.      Евгения Николаева Колева – 45 точки

2.      Даниела Станчева Станчева-Баева – 42 точки

 

ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

            Кандидатът не се яви       

 

        П

УТВЪРДИЛ:

 

ЛИЛИЯ ЦОНКОВА

Заместник-кмет на Община Казанлък,

Оправомощена със Заповед № 880/28.05.2021 г.

на Кмета на община Казанлък

 

публ. на 25.10.2021 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220