ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Уважаеми съграждани,

Община Казанлък Ви кани на неприсъствено обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година. Очакваме вашите препоръки, мнения и коментари по проекта на ПИРО 2021-2027.

Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети.

Разгледайте общата рамка на Стратегическата част със заложените приоритети и мерки за развитието на община Казанлък до 2027 година на следния линк: https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1635770169-PIRO-Publichno-obsazhdane---v3.pdf

Целият документ е публикуван за разглеждане тук: https://www.kazanlak.bg/common/pdf/Proekt-PIRO_Kazanlak_10.2021.pdf

Всички заинтересовани жители на общината могат да изпратят своите коментари на електронна поща: v.dimitrova@kazanlak.bg в срок до 10.11.2021 година.

 

01.11.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220