ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

Право да заявяват подвижна избирателна кутия, обслужваща лица, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за изборите за народни представители - 2021 г. имат избирателите, които към 14 ноември 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето с постоянен, съответно – настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на Казанлък и са карантинирани/изолирани на този адрес. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на Казанлък от 1  ноември 2021 г. до изборния ден включително.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1.  В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 към Решение № 837-ПВР/НС/ 1 ноември 2021 г.:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на община Казанлък/кмета на кметство от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или на официалния адрес на общината – mayor@kazanlak.bg , без да се изисква квалифициран електронен подпис.

- изпратено по факс: 0431 / 98 266;

- изпратено по пощата на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ 6

Бланка на заявление на хартиен носител

2. По електронен път, без електронен подпис

Подай заявление онлайн

 

09.11.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220