КМЕТСКА ПРОВЕРКА НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова инспектира на място ремонтни дейности по инфраструктурни обекти по населени места.

В Розово тя провери обновените два моста над реката, която минава през селото. Около съоръженията са почистени коритото и скатовете. Улиците „Освобождение“ и „Искра“ са асфалтирани.

В село Кънчево също е обновен мостът над реката, монтирана е нова мантинела. Извършено е укрепване от северната страна на моста с подподрна стена на речното корито и пътя. Асфалтирани са улиците „Пролет“ и „Родопи“.

В село Хаджидимитрово се довършва асфалтирането на улица „Тракия“. Поради опасения на местния кмет, че ще се получи наводняване при обилни валежи Кметът Галина Стоянонва предложи дейностите да бъдат финансирани с допълнителни 12 000 лв., за което ще поиска промяна в бюджета. До дни ще бъде завършено новото футболно игрище със средства от ПУДООС в размер на 9 600 лева без ДДС.

След подмяна на ВиК, в град Крън продължават дейностите по полагане на асфалт на улица „Орешака“.

 

17.11.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220