Местни избори 2023

Обяви за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.056-0020-С01 “Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“

 

К Л А С И Р А Н Е

 за длъжност „Технически сътрудник“

 

Кандидатите, преминали успешно през етапите на подбор и допуснати до класиране за длъжност „Технически сътрудник“ към Дейност № 1 „Подобряване достъпа до заетост“ от Проект  BG05M9OP001-2.056-0020-С01 "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  са класиранини в низходящ ред, както следва:

1. Морфа Димова Михалева

2. Мелтем Айдън Карабоюк

 

Резерва:  Мария Грозева Топалова 

 

 

публ. на 11.11.2022 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220