ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК ЩЕ ГЛАСУВА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

На последната редовна сесия за годината Общински съвет – Казанлък предстои да гласува Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година. Разработен в широк диалог с обществеността, документът отразява специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото й развитие. Планът задава целите, в рамките на които са дефинирани различни приоритети за постигане на желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените отношения.

Приоритетите на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г. са фокусирани в областите:

Развитие на целогодишен устойчив туризъм - Приоритетът е свързан със създаване на нови форми на туризъм, туристически атракции, опазване и популяризиране на местните традиции и култура, включително надграждане на активни нови туристически зони като паметника и местността „Бузлуджа“ и язовир „Копринка“ чрез социализация с нови велоалеи, пътища и атракции, за да се постигне транспортна свързаност на отделните туристически обекти и утвърждаване на община Казанлък като дестинация за целогодишен туризъм.

Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността - чрез изграждане на техническа и инженерна инфраструктура на „Индустриална зона“ - Казанлък и привличане на инвеститори. Заложено е развитието на Техническия колеж  - Казанлък като център за научни изследвания и иновации, предоставящ услуги за предприятията в Индустриалната зона.

Развитие и модернизация на транспортната и техническата инфраструктура - Приоритетът е насочен към развитието на транспортната инфраструктура и подобряване на транспортните услуги в общината с акцент върху екологичните форми на транспорт. Предвижда се подмяна на превозните средства от обществения транспорт с двигатели с вътрешно горене с електрически или хибридни такива по отношение на линиите между населените места.

Развитие на социална, здравна и спортна инфраструктура:

-    Ремонт на сградите и доставка на ново оборудване и апаратура за здравните заведения, в т. ч. ремонт, оборудване и обзавеждане на МБАЛ „Христо Стамболски“ – гр. Казанлък и вътрешен ремонт, оборудване и изграждане на товарен асансьор в сградата на „ДКЦ Поликлиника“ гр. Казанлък.

-    Създаване на нови и подобряване качеството на предоставяните социални услуги, в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за социални услуги, подобряване на съществуващите и разкриване на нови социални услуги.

-    Модернизиране на спортната инфраструктура и изграждане на нови места за спорт на открито със свободен достъп, в т.ч. реконструкция на стадион „Севтополис“, тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния, включително изграждане на напоителни системи, ремонт на Колодрума, за да се създадат възможности за ползване на базата за повече и разнообразни спортни дейности, както и изграждане на многофункционална зала за културни и спортни събития.

ПИРО е обсъждан и съгласуван със заинтересовани страни – икономически и социални партньори, юридически и физически лица, имащи отношение към развитието на общината. Постъпилите предложения и препоръки са отразени в проекта на ПИРО преди внасянето му в Общински съвет - Казанлък.

публ. на 17.12.2021 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220