РАБОТНА СРЕЩА НА КМЕТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ В КАЗАНЛЪК

В началото на новата 2022 г. Кметът на община Казанлък прие в кабинета си представители на всички доставчици на обществени услуги в Казанлък. Галина Стоянова и ресорният заместник-кмет Даниела Коева обсъдиха с участниците в срещата - от „Ситигаз България“ЕАД, EVN и „ВиК“ ЕООД възможностите за съвместна, координирана работа, която да води до цялостно обновяване на улиците. Кметът на Казанлък настоя за качествено възстановяване на аварии и присъединявания на обекти.

Предстои детайлно разглеждане на планираното от дружествата и Общината за годината, за да се търсят варианти за координирани графици и дейности. През тази година ще започне реализацията на нов проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ЕООД Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, с подобект „Реконструкция на вътрешно разпределителната водопроводна мрежа на град Казанлък в три зони“.

Кметът на Казанлък изрази удовлетворение от добрата комуникация и към пожеланията за здраве и лично щастие добави: „Да решаваме проблемите в разбирателство!“.

 

публ. на 05.01.2022 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220