РЕШЕНИЕ № 581/20.12.2021 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

Решение

№581

взето на заседание на Общински съвет – Казанлък

проведено на 20.12.2021г., Протокол №31

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява изменение на план за улична регулация (ПУР) и на поземлени имоти за обекти на публична собственост /ПУР/ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ на част от „Централна градска част“ и част от кв. “Новенски“ в гр. Казанлък и следващите изменения към тях с обща площ 1 910 дка, затворени от ул. “Москва“, ул. “Софроний Врачански“, ул. “Кенали“, бул. “Никола Петков“, ул. “Капрони“, ул. “Генерал Драгомиров“ и ул. “Александър Стамболийски“.

2. Одобрява изменение на план за регулация на части от квартали 15, 31, 44, 131, 132, 143, 164, 188, 198, 199, 201, 214, 229, 234, 235, 236, 254, 261-266, 268 и кръстовище между ул. “Христо Ботев, ул. “Македония“ и ул. “Сливница“ по плана на Казанлък.

3. Улицата разположена между о.т. 9600 и о.т. 9601 вместо с ширина 4.40 м, да бъде увеличена на 5.00 м.

4. Възлага на Кмета на община Казанлък, да възложи на проектанта да нанесе гласуваните промени.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220