КМЕТЪТ И НЕЙНИЯТ ЕКИП СЕ СРЕЩНАХА С РЕГИОНАЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ

След срещите с всички политически групи в ОБС екипът на кмета обсъди предвижданията за бюджет 2022 и със синдикалните представители в Казанлък

Кметът Галина Стоянова и нейният екип разговаряха днес с общинските координатори на синдикатите КНСБ Николай Маринов и конфедералния секретар в Казанлък на КТ „Подкрепа“ Цветанка Пискова. След срещите с всички политически групи в ОБС екипът на кмета обсъди предвижданията за бюджет 2022 и със синдикалните представители в Казанлък. Разговорите бяха определени като предварителни, предвид очаквания държавен Бюджет 2022. Участниците в срещата обсъдиха възможности за увеличение на работните заплати и социалните придобивки на всички общински служители и второстепенни разпоредители към местния бюджет. Бе очертана обща визия да не се делят отделните групи по дейности. Бе обсъдена възможността, ако има увеличение на минималната работна заплата в страната да се стимулира увеличение и с общински средства, за да не се допусне дисбаланс.

Сред обсъдените теми бе и такса Битови отпадъци за гражданите, която ощетява местния бизнес. След отчисления и такса за депониране на отпадъка, на фона на повишени глоби и такси, реално не остават средства за повишаване на качеството на услугите към гражданите и закупуване на нова сметосъбираща техника.

Предвид отпуснатите допълнително средства с министерко постановление на Община Казанлък, ресурсът за здравните заведения е обезпечен за ремонти, оборудване, запплати, социални придобивки и храна.

Страните в разговорите препотвърдиха да продължат и през 2022 година социални програми на Община Казанлък като подкрепа за новородени деца, двойти с репродуктивни проблеми, млади медицински специализанти, евентуално – с възможност за увеличение на отпусканите средства.

Синдикалните представители и екипът на Кмета бяха категорични, че данъци и такси няма да се вдигат и изразиха обща надежда за решаване на енергийната криза на национално ниво.

Синдикалистите изразиха становище против съкращения в местната администрация и я определиха като оптимална като състав за работа. Те се обявиха и против нулирането на увеличението на работните заплати.

 

14.01.2022 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220