Класиране на кандидати, преминали през интервю за длъжност “Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства

К Л А С И Р А Н Е

на кандидати, преминали през интервю за длъжност

"Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства"

 

 

 

за дейностите по проект № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиран от Европейски социален фонд

Класиране на кандидатите в низходящ ред, както следва:

  • Евелина Динева Костова
  • Иванка Русенова Иванова
  • Десислава Неделчева Бошнакова
  • Миглена Иванова Филипова
  • Ивелина Бончева Попова

Във връзка с обявеното свободно работно място се  отправя покана към класирания на първо място кандидат - Евелина Динева Костова -  да представи документи за назначаване за длъжност "Управител на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства"

 

публ. на 17.02.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220