Местни избори 2023

Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване по Обявление за подбор на персонал от 07.03.2022

 

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСТАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

за длъжности: Социален работник, Трудотерапевт, Медицинска сестра, Психолог, Психиатър, Рехабилитатор, Гериатричен специалист, Счетоводител, Касиер/домакин, Санитар, Работник поддръжка/огняр

 

за дейности по проект  № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020"

 

1.      1. Социален работник

 

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Наталия Костадинова Иванова

55-79-41 / 14.03.2022

2

Яна Георгиева Петрова

55-79-53 / 15.03.2022

3

Живка Колева Георгиева

55-79-63 / 17.03.2022

4

Бетина Юлиянова Джепкова

55-79-88 / 22.03.2022

5

Мариана Савова Танева

55-79-108 / 22.03.2022

 

Дата за провеждане на интервю: 07.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

2.      Трудотерапевт

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Здравка Тодорова Кьосева

55-79-24 / 09.03.2022

2

Весиле Хикмет Асан

55-79-53 / 10.03.2022

3

Петя Златева Йорданова

55-79-26 / 10.03.2022

4

Нюсет Апти Апти

55-79-32 / 10.03.2022

5

Теодора Найденова Маринова

55-79-45 / 14.03.2022

6

Наташа Костадинова Христова

55-79-46 / 14.03.2022

7

Мариана Генчева Турлакова

55-79-56 / 15.03.2022

8

Диана Ганчева Златева

55-79-61 / 16.03.2022

9

Пламена Златкова Дончева

55-79-74 / 21.03.2022

10

Йоанна Тенчева Георгиева

55-79-76 / 21.03.2022

11

Соня Атанасова Колева

55-79-83 / 21.03.2022

12

Антоанета Антонова Божилова

55-79-100 / 23.03.2022

13

Златка Кръстева Стефанова

55-79-102 / 23.03.2022

14

Красимира Василева Христова

55-79-107 / 23.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 05.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

3.      Медицинска сестра

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Илияна Петкова Петкова

55-79-93 / 22.03.2022

2

Надежда Ангелова Гонова

55-79-96 / 23.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 07.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 14.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

4.      Психолог

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Наталия Костадинова Иванова

55-79-40 / 14.03.2022

2

Антон Марков Мицелов

55-79-59 / 16.03.2022

3

Парашкева Цветанова Шопова

55-79-81 / 21.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 07.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 14.40 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

5.      Психиатър

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Камен Манолов Колев

55-79-55 / 15.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 07.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 15.20 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

6.      Рехабилитатор

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Иван Тихомиров Берберов

55-79-64 / 17.03.2022

2

Стоян Стоянов Стоев

55-79-80 / 21.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 04.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

7.      Гериатричен специалист

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Илияна Петкова Петкова

55-79-94 / 22.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 07.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 14.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

 

8.      Счетоводител

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Марта Жорова Кирилова

55-79-50 / 14.03.2022

2

Христина Димитрова Дюлгерова

55-79-68 / 17.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 05.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 15.30 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

9.      Касиер/домакин

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Пламена Неделчева Тончева

55-79-27 / 10.03.2022

2

Анелия Кирилова Иванова

55-79-28 / 10.03.2022

3

Лиляна Славова Славова

55-79-29 / 10.03.2022

4

Антония Стефанова Овчарова

55-79-30 / 10.03.2022

5

Кирил Христов Джавгов

55-79-34 / 11.03.2022

6

Деана Дончева Петрова

55-79-37 / 11.03.2022

7

Дони Иванова Чолакова

55-79-38 / 11.03.2022

8

Пламена Златкова Дончева

55-79-39 / 14.03.2022

9

Таня Михайлова Кършакова

55-79-42 /14.03.2022

10

Ина Гергинова Татарова

55-79-43 / 14.03.2022

11

Тонка Михайлова Стоянова

55-79-44 / 14.03.2022

12

Надежда Георгиева Джигова

55-79-47 / 14.03.2022

13

Светослава Щилионова Щонова

55-79-48 / 14.03.2022

14

Марта Жорова Кирилова

55-79-49 / 14.03.2022

15

Ивелина Илкова Радева

55-79-65 / 17.03.2022

16

Янка Цонева Иванова

55-79-69 / 17.03.2022

17

Райна Стефанова Ганчева - Денчева

55-79-71 / 18.03.2022

18

Даниела Георгиева Назърова

55-79-95 / 22.03.2022

19

Виолета Петрова Недева

55-79-99 / 23.03.2022

20

Антоанета Антонова Божилова

55-79-101 / 23.03.2022

21

Красимира Василева Христова

55-79-106 / 23.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 06.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

10.  Санитар

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Нюсет Апти Апти

55-79-33 / 10.03.2022

2

Нела Неделчева Станчева

55-79-36 / 11.03.2022

3

Павлина Райчева Стоянова

55-79-26 / 10.03.2022

4

Мариана Генчева Турлакова

55-79-58 / 16.03.2022

5

Антония Митева Балабанова

55-79-60 / 16.03.2022

6

Мирена Асенова Гочева

55-79-66 / 17.03.2022

7

Десислава Стайкова Трифонова

55-79-78 / 21.03.2022

8

Виолета Петрова Тодорова

55-79-97 / 23.03.2022

9

Златка Кръстева Стефанова

55-79-103 / 23.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 04.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 14.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

11.  Работник поддръжка/огняр

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Андрей Иванов Андреев

55-79-23 / 09.03.2022

2

Георги Димитров Карчев

55-79-62 / 17.03.2022

3

Димитър Антонов Димитров

55-79-75 / 21.03.2022

Дата за провеждане на интервю: 04.04.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.30 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

публ. на 25.03.2022 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220