Генералния план за организация на движението на територията на гр. Казанлък

Генералния план за организация на движението на територията на гр. Казанлък

Заповедта за одобряването му в сайта на Община Казанлък

Транспортно райониране Казанлък

Кръстовища Казанлък

1. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

2. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

3. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

4. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

5. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

6. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

7. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

8. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

9. Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

10.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

11.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

12.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

13.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

14.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

15.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

16.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

17.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

18.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в гр. Казанлък

.Проектно знаково стопанство при въвеждане на еднопосочно движение в зони Център и Широк Център гр. Казанлък

публ. на 28.03.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220