Местни избори 2023

Класиране на кандидати, преминали през интервю по Обявление за подбор на персонал от 07.03.2022

Класиране на кандидати, преминали през интервю по Обявление за подбор на персонал от 07.03.2022

 

Класиране на  кандидатите в низходящ ред, както следва:

 1. Социален работник
 1. Бетина Юлиянова Джепкова
 2. Живка Колева Георгиева
 3. Яна Георгиева Петрова
 4. Мариана Савова Танева

- Наталия Костадинова Иванова - неявила се на интервю

 1. Трудотерапевт
 1. Соня Атанасова Колева
 2. Йоанна Тенчева Георгиева
 3. Петя Златева Йорданова
 4. Мариана Генчева Турлакова
 5. Диана Ганчева Златева
 6. Пламена Златкова Дончева
 7. Красимира Василева Христова
 8. Наташа Костадинова Христова
 9. Здравка Тодорова Кьосева

-    Весиле Хикмет Асан – неявила се на интервю

-    Нюсет Апти Апти – неявила се на интервю

-   Теодора Найденова Маринова – неявила се на интервю

-   Антоанета Антонова Божилова – неявила се на интервю

-   Златка Кръстева Стефанова – неявила се на интервю

 1. Медицинска сестра
 1. Надежда Ангелова Гонова
 2. Илияна Петкова Петкова
 1. Гериатричен специалист
 1. Илияна Петкова Петкова
 1. Психолог
 1. Антон Марков Мицелов
 2. Парашкева Цветанова Шопова

-     Наталия Костадинова Иванова - неявила се на интервю

 1. Психиатър
 1. Камен Манолов Колев
 1. Рехабилитатор
 1. Стоян Стоянов Стоев
 2. Иван Тихомиров Берберов
 1. Счетоводител
 1. Христина Димитрова Дюлгерова
 2. Марта Жорова Кирилова
 1. Касиер/Домакин
 1. Лиляна Славова Славова
 2. Таня Михайлова Кършакова
 3. Ина Гергинова Татарова
 4. Даниела Георгиева Назърова
 5. Тонка Михайлова Стоянова
 6. Райна Стефанова Ганчева – Денчева
 7. Кирил Христов Джавгов
 8. Дони Иванова Чолакова
 9. Красимира Василева Христова
 10. Янка Цонева Иванова
 11. Анелия Кирилова Иванова
 12. Пламена Златкова Дончева
 13. Пламена Неделчева Тончева
 14. Светослава Щилионова Щонова
 15. Марта Жорова Кирилова
 16. Ивелина Илкова Радева
 • Антония Стефанова Овчарова– неявила се на интервю

-    Деана Дончева Петрова– неявила се на интервю

-    Надежда Георгиева Джигова– неявила се на интервю

-    Виолета Петрова Недева– неявила се на интервю

-    Антоанета Антонова Божилова– неявила се на интервю

 1. Санитар
 1. Виолета Петрова Тодорова
 2. Антония Митева Балабанова
 3. Мирена Асенова Гочева
 4. Павлина Райчева Стоянова
 5. Мариана Генчева Турлакова
 6. Нела Неделчева Станчева
 7. Десислава Стайкова Трифонова

-     Златка Кръстева Стефанова – неявила се на интервю

-     Нюсет Апти Апти – неявила се на интервю

 1. Работник поддръжка/огняр
 1. Андрей Иванов Андреев
 2. Димитър Антонов Димитров
 3. Георги Димитров Карчев

ЕТАП 3 – класиране

Ще бъдат назначени следните лица, преминали успешно Етап 1 и Етап 2 на оценка и класиране:

 1. Социален работник
 • Бетина Юлиянова Джепкова
 • Живка Колева Георгиева
 1. Трудотерапевт

- Соня Атанасова Колева

- Йоанна Тенчева Георгиева

- Петя Златева Йорданова

 1. Медицинска сестра

- Надежда Ангелова Гонова

 1. Гериатричен специалист

- Илияна Петкова Петкова

 1. Психолог

- Антон Марков Мицелов

 1. Психиатър

- Камен Манолов Колев

 1. Рехабилитатор

- Стоян Стоянов Стоев

 1. Счетоводител

- Христина Димитрова Дюлгерова

 1. Касиер/домакин
 • Лиляна Славова Славова
 1. Санитар

- Виолета Петрова Тодорова

- Антония Митева Балабанова

 1. Работник поддръжка/огняр

- Андрей Иванов Андреев

Във връзка с обявеното се  отправя покана към одобрените кандидати да представят документи за назначаване за съответните длъжности.

 

 

публ. на 08.04.2022 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220