Местни избори 2023

Инициатива за преодоляване на негативни стереотипи чрез почистване, облагородяване и поддържане на обществени пространства

 

Проведена инициатива за преодоляване на негативни стереотипи чрез почистване, облагородяване и поддържане на обществени пространства

 

На 29.04.2022г. Община Казанлък и Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата”, съвместно с живущите осъществиха инициатива за почистване на местността „Казмера” и облагородяване на района на ромски квартал по бул. „Александър Батенберг“ в гр. Казанлък.

В Инициативата се включиха 30 лица от сегрегирани общности, включени в трудова заетост р рамките на проекта. Участие взеха и други 29 работници от ОП „КД и ПИС“.

Бяха осигурени инструменти и материали, необходими за ефективното изпълнение на планираните дейности - ножица за храсти, пръскачка акумулаторна, чували за смет 130 л., чували сезал, събирач- ветрило, вили, търмъци, лопати за товарене, кирки, мотика, метли.

На територията на местност „ Казмера“ бяха позиционирани 6 броя контейнери тип „ Лодка“, обслужвани от 2 контейнеровоза. На терен дейността се осъществяваше от фадрома, самосвал и сметосъбиращ камион на ОП „КД и ПИС“. За подпомагане извозването на отпадъка бе нает един камион.

На претоварна станция бяха извозени общо 135,160 тона отпадък, събран при почистването около релсовия път, околовръстното шосе, в близост до фирма „Промон“ и обособено дере в близост до жилищните постройки. Беше почистено и съществуващо нерегламентирано сметище в началото на местност „ Казмера“.

Паралелно с почистването на местността и с цел облагородяване на градската среда, в близост до кв. Кармен по бул. „ Александър Батенберг“ гр. Казанлък , бяха засядени 15 броя растения „Туя“. Извършено бе и планирано пръскане с хербицид  „НАСА“ в борбата срещу плевели по тротоарните площи на бул.“Александър Батенберг“.

 

Инициативата се проведе в рамките на интегриран проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“ финансиран от Оперативна програма развитие на човешките ресурси по договор № BG05M9OP001-2.056-0020-C01.

 

------------------------ www.eufunds.bg  ----------------------

Проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Договор № BG05M9OP001-2.056-0020-C01, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

публ. на 29.04.2022 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220