Класиране на кандидати, преминали през интервю по Обявление за подбор на персонал за длъжности: “Медицинска сестра“ и “Гериатричен специалист“

П Р О Т О К О Л

от работата на комисията, определена за подбор на персонал за длъжности:

Медицинска сестра и Гериатричен специалист

 

 

Община Казанлък е обявила подбор на персонал за длъжностите: Медицинска сестра и Гериатричен специалист на 26.04.2022 г. на официалния сайт, на таблото за обяви и към Дирекция „Бюро по труда“.

Комисията класира кандидатите в низходящ ред, както следва:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

1.      Даниела Иванова Иванова

2.      Мария Стоянова Мурадова

 

ГЕРИАТРИЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

Кандидатът не отговаря на задължително условие за заемане на длъжността - висше (минимум степен бакалавър), по специалностите Гериатрия, Гериатрични грижи.

Във връзка с обявеното се  отправя покана към одобрените кандидати да представят документи за назначаване за съответните длъжности.

 

публ. на 01.07.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220