Списък на кандидати, преминали етап на подбор на документи и допуснати до втори етап - интервю/събеседване по Обявление за подбор на персонал за длъжности: Психолог и Гериатричен специалист

 

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСТАТИ ДО ИНТЕРВЮ

за длъжности: Психолог; Гериатричен специалист

за дейности по проект  № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020"

1.      Психолог

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Парашкева  Шопова

55-79-138 / 14.07.2022

 

Дата за провеждане на интервю: 28.07.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

публ. на 26.07.2022 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220