Заявления за пропуск за паркиране на територията на Община Казанлък по Наредба № 26

1.      Заявление за пропуск за достъп за преминаване без право на паркиране извън собствеността за  живущи в „Пешеходна зона“ и „Пешеходна зона Екозона“ - 10,00 лева за една календарна година - срок на разглеждане на заявление - 7 дни.

2.      Заявление за пропуск "Абонамент с карта“ , без специално обозначено  място за платено преференциално паркиране на собственици или ползватели на МПС на постоянен трудов договор по месторабота в обхвата на  "Пешеходна зона - "Екозона" , "Пешеходна зона "  и  Зона с режим на платено кратковременно паркиране - 30,00 лева на месец , 360,00 лева за една календарна година - срок на разглеждане на заявления - 7 дни.

3.      Заявление за пропуск "Абонамент с карта“ , без специално обозначено  място за платено преференциално паркиране на  фирми  собственици или ползватели на МПС с адресна регистрация в обхвата на  "Пешеходна зона - "Екозона" , "Пешеходна зона "  и  Зона с режим на платено кратковременно паркиране - 40,00 лева на месец , 480,00 лева за една календарна година - срок на разглеждане на заявления - 7 дни.

4.      Заявление за пропуск за живущи за едно ППС на жилище с адресна регистрация / постоянен/  в  обхвата на  "Пешеходна зона - "Екозона" , "Пешеходна зона "  и  Зона с режим на платено кратковременно паркиране  – 5,00 лева на месец , 60,00 лева за една календарна година - срок на разглеждане на заявления - 7 дни.

5.      Заявление за пропуск за живущи за второ ППС на жилище с адресна регистрация / постоянен/  в  обхвата на  "Пешеходна зона - "Екозона" , "Пешеходна зона "  и  Зона с режим на платено кратковременно паркиране  – 10,00 лева на месец , 120,00 лева за една календарна година - срок на разглеждане на заявления - 7 дни.

6.      Заявление за пропуск за живущи за трето ППС на жилище с адресна регистрация / постоянен/  в  обхвата на  "Пешеходна зона - "Екозона" , "Пешеходна зона "  и  Зона с режим на платено кратковременно паркиране  – 20,00 лева на месец , 240,00 лева за една календарна година - срок на разглеждане на заявления - 7 дни.

7.     Заявление за пропуск за товаро - разтоварна дейност в  Централна градска част в часовете, съгласно чл. 5 от Наредба № 4 За реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Казанлък  в часовете от 08:00-11:00часа и от 14:00 – 16:00 часа - 50,00 лева на месец / 600,00 лева за една календарна година , 5,00 лева на час/ 20,00 лева за един ден – срок на разглеждане на заявление – 7 дни.

8.     Заявление за издаване  на стикер за безплатно паркиране на електромобил в зона за платено паркиране с адресна регистрация /постоянен адрес/ в обхвата на зона с режим на кратковременно паркиране – срок на разглеждане на заявление – 7 дни.

9.     Заявление за пропуск „ Служебен абонамент“ в Зоните с режим на платено кратковременно паркиране  – 50,00 лева на месец , 600,00 лева за една календарна година  – срок на разглеждане на заявление – 7 дни.*

10.     Заявление за издаване  на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране – срок на разглеждане на заявление – 7 дни.

 

*Пропуск „ Служебен абонамент“ извън  Зоните с режим на платено кратковременно паркиране  срок на разглеждане на заявление / след излизане на становище от „ Комисията по безопасност на движението по пътищата“  в Община Казанлък.

 

При предплата на едногодишен абонамент се ползва 10 % отстъпка.

 

„Централна градска част“ е обособена съгласно Окончателния проект на Генералния план за организация на движението на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 2399/23.12.2021 г. и последващите му изменения влезли в сила със Заповед на Кмета на община Казанлък е територията, ограничена от булевардите и улиците: на запад ул. „Стефан Караджа“; на север ул. „Войнишка“ , ул. „Петър Берон“ и ул. „Опълченска“; на изток бул. „Никола Петков“; на юг ул. „Цар Иван Шишман“, бул. „Розова долина“, в участъка от бул. „Княз Александър Батенберг“ до ул. „Бачо Киро“, ул. „Бачо Киро“, в участъка от бул. „Розова долина“ до кръстовището с ул. „ 6-ти септември“ и ул. „6-ти септември“.

"Пешеходната зона - "Екозона" е територията на следните улици: ул. „Рила“ и ул. „Княз Ал. Дондуков“.

"Пешеходната зона" в град Казанлък е територията на следните улици и площади: площад "Севтополис", ул. "Искра", ул. "Ген. Скобелев" /от пресечката й с ул. "Македония" до площад „ Севтополис“, ул. "Паисий Хилендарски" /от площада до пресечката й с ул. "Кирил и Методий"/, ул. "Йордан Стателов".

 

публ. на 26.08.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220