Местни избори 2023

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСТАТИ ДО ИНТЕРВЮ за длъжности: Трудотерапевт, Касиер/домакин, Работник поддръжка/огняр, Гериатричен специалист

 

СПИСЪК С КАНДИДАТИ, ДОПУСТАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

за длъжности: Трудотерапевт, Касиер/домакин, Работник поддръжка/огняр, Гериатричен специалист

за дейности по проект  № BG05M9OP001-2.090-0017 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020"

1.      Трудотерапевт

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Пенка Василева

55-79-156 / 30.08.2022

2

Пенка Тодорова

55-79-153 / 29.08.2022

3

Виктория Бояджиева

55-79-146 / 19.08.2022

Дата за провеждане на интервю: 02.09.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 10.00 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

2.      Касиер/домакин

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Михаела Ангелова

55-79-158 / 31.08.2022

2

Соня Доганова

55-79-154 / 29.08.2022

3

Пенка Тодорова

55-79-152 / 29.08.2022

4

Даниела Станчева-Баева

55-79-151 / 29.08.2022

5

Маргарита Димова

55-79-149 / 25.08.2022

6

Татяна Христова

55-79-147 / 25.08.2022

Дата за провеждане на интервю: 02.09.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 10.30 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

3.      Работник поддръжка/огняр

Имена на кандидата

Заявление вх. номер

1

Кирил Кирилов

55-79-150 / 26.08.2022

2

Калоян Марков

55-79-157 / 30.08.2022

3

Мехмед Мехмедов

55-79-155 / 30.08.2022

4

Ганчо Абрашев

55-79-148 / 25.08.2022

Дата за провеждане на интервю: 02.09.2022 година

Начален час за провеждане на интервю: 11.10 часа

Място на провеждане на интервю: гр. Казанлък, бул. Розова долина, № 6

 

 

публ. на 01.09.2022 г.

Програми и проекти

Местни избори 2023
Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220